Ełckie Towarzystwo Wędkarskie

Pobierz STATUT w pliku PDF

Siedzibą Towarzystwa jest miasto Ełk.

Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie i krzewienie wśród nich umiłowania do przyrody, zasady gospodarki rybacko-wędkarskiej,
oraz kształtowanie i etyki wędkarskiej, ochrona i racjonalne wykorzystanie wód, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

W działaniu na rzecz ochrony wód Stowarzyszenie będzie wspierało
i współpracowało z powołaną do tego celu Państwową
i Społeczną Strażą Rybacką.