Jeziora i rzeki

Jezioro
Dębniak
Powierzchnia
6,88 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Dębniak położone jest w gminie Ełk, 7 km w kierunku zachodnim od miasta. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 6,60 ha, natomiast wg danych geodezyjnych 6,88 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt owalny, lekko wydłużony. Głębokość maksymalna wynosi 7,7 m, średnia - 3,9m. Dno zbiornika łagodne, lekko opadające do leżącego prawie centralnie głęboczka. Ciek łączący je z jeziorem Guzki wypływa w części wschodniej zbiornika. Dopływów brak. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (60% długości linii brzegowej) oraz łąki i pastwiska (40 %). Wysoki brzeg pokryty lasem ograniczający działanie wpływa ujemnie na warunki tlenowe w głębszych warstwach jeziora w okresach stagnacji. Już na głębokości poniżej 2 m następuje gwałtowny spadek temperatury i tlenu, a izobata 5m jest granicą dostępności dna. Stwarza to niekorzystne warunki żerowania ryb. W okresie zimowym, mimo pewnych ubytków tlenu, istnieje dostateczna ilość miejsc zimowania ryb. Nie wystąpiła też dotychczas przyducha. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,0 m. Powyższe dane świadczą o postępującej eutrofizacji zbiornika.

Roślinność jest słabo rozwinięta. Roślinność wynurzona wąskim pasem porasta całą linię brzegową. Dominuje trzcina pospolita. Występują też - sit dwudzielny i turzyce. Roślinność o liściach pływających reprezentują rdestnica pływająca i grążel żółty; a zanurzoną (21% powierzchni dna) wywłócznik i ramienice.

Pogłowie ryb
zczupak, okoń, węgorz, lin, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005: Szczupak wylęg żerujący -18 500 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 1 1 1 2 3 3 11


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »