Jeziora i rzeki

Jezioro
Dobrzyń
Powierzchnia
52,45 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Dobrzyń położone jest w kierunku południowo-zachodnim w odległości około 12 km od miejscowości Stare Juchy, na szerokości geograficznej 53°52,9', długości geograficznej 22°8,1' i wysokości nad poziomem morza - 142 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1965 roku wynosi 50,3 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 52,45 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro jest niewielkie o kształcie wydłużonym w kierunku północ-południe. Długość maksymalna jeziora wynosi 1300 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga 3550 m i daje wskaźnik rozwoju 1,4, Jezioro jest średnio głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 21,0 m, a średnia głębokość 6,8 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie przy południowo - wschodniej części brzegu. Spadki głębokości przeciętne w całej misie za wyjątkiem południowego krańca jeziora, gdzie dno opada gwałtownie w kierunku głęboczka mieszczącego się w tej części zbiornika. Powierzchnia dna w strefie przybrzeżnej i na ławicy piaszczysto - gliniasta, poza ławicą dno twarde z niewielką warstwą osadów mułu. Bezpośrednie otoczenie jeziora w 50 % stanowią mało żyzne grunty orne i łąki a pozostałe 50 % to pastwiska i nieużytki. W południowej części zbiornika zlokalizowane są dwa niewielkie dopływy doprowadzające wodę ze stosunkowo niedużej zlewni. W części północnej stały odpływ łączy jezioro Dobrzyń z jeziorem Upalczyk. Mały przepływ i nieduża głębokość wykluczają możliwość migracji ryb.

Zawartość tlenu na 12 metrach występuje w ilościach śladowych. Z powyższego wynika, że powierzchnia dna pozbawiona tlenu określona izobatą 12 metrów wynosi 13% powierzchni dna, ma mały wpływ na warunki żerowania starszych roczników leszcza. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność Krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej w roku 1995 wynosiła średnio 2,8 m. Niewielki zasięg penetracji promieni słonecznych w głąb powoduje koncentrację procesów produkcyj-nych fitoplanktonu w płytkich warstwach przypowierzchniowych.

Roślinność wynurzona występuje na niewielkiej powierzchni - około 5 ha, co stanowi 9,5 % ogólnej powierzchni. Jest to wąski pas wielokrotnie poprzerywany, bowiem 28 % linii brzegowej jest jej pozbawiona. Najliczniej występującym gatunkiem jest trzcina pospolita, sitowie jeziorne oraz miejscami tatarak. Z roślin o liściach pływających w niewielkich ilościach występuje grążel żółty. Roślinność zanurzona zajmuje również małą powierzchnię - około 10 ha (19% ogólnej powierzchni). Wśród roślinności zanurzonej dominuje: moczarka kanadyjska, wywłócznik i rogatek, a w mniejszych ilościach jaskier krążkolistny.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, węgorz, lin, karaś, karp, lin, sielawa, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 200 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]       0,5 0,5   1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 25 35 30 30 35 40 195
Szczupak narybek jesienny [kg]   10   12     22
Lin narybek jesienny [kg]       8     8
Lin kroczek [kg]   6         6
Karaś kroczek [kg]   33         33
Sum kroczek [kg]   20   5     25
Karp kroczek [kg]       20     20
Płoć narybek jesienny [kg]       6     6
Okoń narybek jesienny [kg]   12   28     40


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »