Jeziora i rzeki

Jezioro
Druglin Duży
Powierzchnia
503,3 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Druglin Duży położone jest obok miejscowości Rożyńsk Skomacki, w gminie Ełk, w odległości 11 km na wschód od Ełku, szerokości geograficznej 53048,9', długości geograficznej 22008,7', 121,1 m n.p.m..Powierzchnia lustra wody wg danych geodezyjnych 503,3 ha.

Ogólna charakterystyka
Długość maksymalna jeziora wynosi 4150 m, szerokość 2100, a długość linii brzegowej - 21000 m. Współczynnik rozwoju linii brzegowej wynosi 2,9, co świadczy, że jest ona silnie rozwinięta. Zbiornik posiada 19 wysp o łącznej powierzchni 9,1 ha i należy do płytkich. Jego maksymalna głębokość wynosi 6,4 m, a średnia 2,4 m.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (20%), łąki i nieużytki (70%)i osiedla ludzkie (10%). Jezioro posiada kilka niewielkich dopływów o charakterze rowów melioracyjnych, niosących w przeszłości olbrzymią ilość zanieczyszczeń z sąsiadujących z nim PGR-ów z osiedlami mieszkalnymi (aktualnie zastosowano oczyszczalnie typu Ekoflox) i silnie nawożonych pól (obecnie nieużytki), oraz doprowadzający wodę z jeziora Druglin Mały. Odpływ następuje przez dość szeroki kanał w południowo wschodniej części, do jeziora Ogródek.

Roślinność wodna wynurzona zajmuje ok. 6% powierzchni dna. W pasie oczeretów otaczającym wąskim pasem brzeg i wyspy występuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna, rzadziej tworzący kępy sit i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały i rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona znajduje się na 16% powierzchni dna, tworząc niezbyt gęste łąki podwodne. Występują wywłócznik, ramienice, rogatek, moczarka oraz rdestnica przeszyta i połyskująca.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, karp, okoń, węgorz, płoć, lin, karaś, leszcz, sum, jaź

Zarybienia 2000-2005:
szczupak wylę żerujący - 1 973 000 szt.
węgorz narybek - 9 kg
sandacz narybek letni - 494 000 szt.
karp kroczek - 1400 kg
karas kroczek - 800 kg
jaź narybek - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 210 175 230 250 300 250 1435
Szczupak narybek jesienny[kg]     75       75
Sandacz narybek letni [tys. szt.]     12   35 15 62
Sandacz narybek jesienny [kg]           5 5
Sum kroczek [kg]     10     1 11
Węgorz narybek [kg] 2     4 3 5 14
Lin narybek jesienny [kg]     15       15
Okoń narybek jesienny [kg]     22       22
Karp kroczek [kg]     285       285
Sum kroczek [kg]     50       50
Płoć narybek jesienny [kg]     53       53


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »