Jeziora i rzeki

Jezioro
Garbas Duży
Powierzchnia
45,81 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Garbas Duży położone jest na terenie gminy Stare Juchy, 2 km w kierunku południowym od miejscowości Stare Juchy, obok wsi Liski, na szerokości geograficznej 53°54,3', długości geograficznej 22°09,9' i wysokości nad poziomem morza - 129,8 m. Zbiornik leży na cieku bez nazwy łączącym go z jeziorem Garbas Mały i Rekąty.

Ogólna charakterystyka
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 42,5 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 45,81 ha. Jezioro ma kształt owalny. Długość maksymalna jeziora wynosi 1300 m, a szerokość 450 m. Długość linii brzegowej (razem z wyspą) osiąga 3400 m i daje wskaźnik rozwoju 1,48, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 38,0 m, a średnia głębokość 10,2 m. Zbiornik jest więc głęboki. Dno twarde, kamienno żwirowe Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą wysokie, zalesione brzegi (65%) pastwiska, łąki, pola z liczną zabudową rekreacyjną (35%). W części północno zachodniej jeziora znajduje się niewielki, okresowy dopływ z jeziora Garbas Mały. Do zbiornika wodę doprowadza też 5 niewielkich cieków o charakterze rowów melioracyjnych.

W okresie letnim wykształca się uwarstwienie termiczne. Położenie wśród pokrytych lasem pagórków utrudnia mieszanie się wody. Ciepły epilimnion sięga do 6 m głębokości, Metalimnion zawiera się między 6 a 12 metrem. Następuje tu wyraźny skok termiczny i tlenowy. Poniżej, w hypolimnionie temperatura ustala się na poziomie 50C, a zawartość tlenu oscyluje między 3,0 a 0,5 mg/l. Roślinność wynurzona uboga. Występuje w niedużych skupiskach porastając kępowo ok. 40% linii brzegowej. Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita, sitowie i pałka wąskolistna. Rzadziej występuje tatarak. Niekorzystnym zjawiskiem jest niszczenie dna i roślinności wynurzonej przez właścicieli działek rekreacyjnych, urządzających dzikie plaże. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały, grążel żółty. Roślinność zanurzona występuje zwartą łąką ramienic na 40% powierzchni. W niewielkich ilościach rosną rdestnice - przeszyta i połyskująca, moczarka kanadyjska i wywłócznik.

Pogłowie ryb
szczupak, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sieja, sielawa

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 95 000 szt.
Sielawa wylęg - 1 295 000 szt.
Sielawa narybek letni - 410 000 szt.
Sieja wylęg - 40 000 szt.
Karp kroczek - 200 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 15 10 15 25 40 40 155
Sielawa wylęg [tys. szt.]       150 150 350 650
Sum kroczek [kg]   10         10


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »