Jeziora i rzeki

Jezioro
Gołubie
Powierzchnia
83,39 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Gołubie położone jest koło wsi Gołubie i Szczudły w gminie Kalinowo, na szerokości geograficznej 53°52,7', długości geograficznej 22°31,6', wysokości nad poziom morza 129,1 m i 18 km na północnym wschodzie od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1965 roku wynosi 60,8 ha natomiast wg danych geodezyjnych 83,39 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużony . Długość linii brzegowej jeziora wynosi 5325 m, co daje współ-czynnik rozwoju linii brzegowej 1,92, a zatem linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta. Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,2 m, a głębokość średnia 1,9 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą torfu i mułu. W przeważającej części brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (25% długości linii brzegowej), pola uprawne (25 %) oraz łąki i pastwiska (50 %). Odpływ wód następuje rzeką Golubica usytuowanym w południowej części jeziora i łączącym jezioro z jeziorem Selment Wielki.

Cała masa wody jest dobrze nagrzana, a niewielki spadek zawartości tlenu nie wpływa ujemnie w okresie letnim na warunki bytowe ryb. W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej wynosi około 2 m..

Jezioro Gołubie jest zbiornikiem, w którym proces starzenia się jest daleko zaawansowany. Powoduje to silne zarastanie jeziora. Roślinność występuje na 100% powierzchni dna, w tym ok. 40% zajmuje roślinność wynurzona a 60% - zanurzona. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna otaczając zwartym pasem brzegi oraz kępowo rozsiany po powierzchni - sit. Z roślin o liściach pływających występuje rzęsa, grzybień, grążel i osoka aloesowata. Roślinność zanurzona - rogatek, wywłócznik, ramiennica, rdestnica - tworzą na dnie gęste, rozległe łąki podwodne.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, lin, płoć, leszcz, karaś

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 282 000 szt.
Karaś kroczek - 900 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 40 50 20 40 45 50 245
Szczupak narybek jesienny [kg]   30     16   46
Lin narybek jesienny [kg]   40         40
Płoć narybek jesienny [kg]   40     12   52
Okoń narybek jesienny [kg]         12   12


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »