Jeziora i rzeki

Jezioro
Grabnik
Powierzchnia
22,23 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Grabnik położone jest koło wsi Grabnik w gminie Stare Juchy, na szerokości geograficznej 53°51,9', długości geograficznej 22°12,1', wysokości nad poziom morza 124,6 m, 11 km na północny zachód od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 23,7 ha natomiast wg danych geodezyjnych 22,23 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro wydłużone w kształcie półksiężyca. Długość maksymalna - 1045 m, szerokość - 480 m. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 2800 m, co daje współ-czynnik rozwoju linii brzegowej 1,62, a zatem linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta.

Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 5,6 m, a głębokość średnia 2,6 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą torfu i mułu za wyjątkiem niewielkich piaszczystych łach w strefie brzegowej. Brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (50% długości linii brzegowej), pola uprawne (20%) oraz łąki i pastwiska (30%). Zlewnia bezpośrednia w części zamieszkałej przez człowieka i w części pól uprawnych wpływa eutrofizująco na ekosystem jeziora. Jezioro posiada jeden niewielki dopływ o charakterze rowu melioracyjnego, co także jest źródłem zanieczyszczeń. Odpływ wód następuje ciekiem bez nazwy usytuowanym w środkowej części jeziora i łączącym je z jeziorem Sawinda Wielka.W okresie letnim nie tworzy się uwarstwienie termiczno - tlenowe. Cała masa wody jest dobrze nagrzana i natleniona. W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej wynosi około 2,8 m..

Jezioro Gołubie jest zbiornikiem, w którym proces starzenia się jest daleko zaawansowany. Powoduje to silne zarastanie jeziora. Roślinność występuje na ok. 90% powierzchni dna, w tym ok. 20% zajmuje roślinność wynurzona a 70% - zanurzona. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita i pałka wąskolistna otaczając zwartym pasem brzegi. Z roślin o liściach pływających występuje grzybień, grążel i rdestnice. Roślinność zanurzona - rogatek, wywłócznik, ramiennica, rdestnica - tworzą na dnie gęste, rozległe łąki podwodne.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 36 000 szt.
Karp narybek - 64 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak narybek jesienny [kg]   20         20
Szczupak wylęg [tys. szt.] 10 15 10 20 25 25 105
Płoć narybek jesienny [kg]   30         30
Lin narybek jesienny [kg]   20         20


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »