Jeziora i rzeki

Jezioro
Kociołek
Powierzchnia
6,99 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Kociołek położone jest na terenie gminy Ełk, w lesie, w odległości 3 km od wsi Ruska Wieś, niedaleko jeziora Lipinskiego. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1981 roku wynosi 6,86 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 6,99 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt owalny, wydłużony. Jego głębokość maksymalna wynosi 8 m, a średnia - 4,1 m. Dno słabo urozmaicone (wskaźnik głębokości - 0,51) - posiada jedno, centralnie położone zagłębienie, piaszczyste, z niewielką ilością osadu w głębszych miejscach. Zbiornik otaczają lasy. Dopływów brak. Odpływ okresowo płynącym ciekiem do jeziora Lipińskiego.

W okresie letnim w jeziorze wykształca się układ stratyfikacji termicznej. Śródleśne położenie ogranicza działanie wiatru, a tym samym mieszanie się wody. Epilimnion o wyrównanej, wysokiej temperaturze i dobrze natleniony sięga 4 m. Metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury 30C i dość dobrymi warunkami tlenowymi do 6 m. Hypolimnion zajmuje niewielką powierzchnię dna 15%) i nie ma większego wpływu na warunki bytowe ryb.

Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wynosiła w czasie stagnacji letniej 3,0 m. W okresie zimowym nie istnieje zagrożenie przyduchą.

Roślinność wynurzona (trzcina, sitowie) wąskim pasem porasta całą linię brzegową. Roślinność zanurzona zajmuje 25% dna i tworzy gęste łąki z ramienic na płyciznach w części północnej i zachodniej. Rzadziej występuje wywłócznik, rdestnice i rogatek. Roślinność o liściach pływających nie występuje.

Pogłowie ryb
zczupak, okoń, węgorz, lin, karaś, karp, lin, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 200 000 szt.
Karp kroczek - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 2 2 2 3 4 5 18


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »