Jeziora i rzeki

Jezioro
Łaśmiady
Powierzchnia
952,65 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Łaśmiady położone jest w gminie Stare Juchy, obok wsi Sikory, Malinówka, Piaski i Sajzy, 11 km na zachód od Ełku, na szerokości geograficznej 53°55,5', długości geograficznej 22°17,4' i wysokości nad poziomem morza - 124,8 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1960 roku wynosi 882,1 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 952,65 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt podkowy z wydłużoną częścią północną. Ma dwie wyspy o powierzchni łącznej 3,2 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 5850 m, a szerokość 3800 m. Długość linii brzegowej osiąga 21950 m i daje wskaźnik rozwoju 2,08, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 43,7 m, a średnia 9,5 m. Dno piaszczysto żwirowe, z niewielkiej grubości osadem w głębszych partiach, silnie urozmaicone (wsk. głębokości - 0,22). Brzegi jeziora częściowo strome. Ławica zróżnicowana - w części północnej wąska, w południowej miejscami bardzo szeroka. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy (20%), grunty orne (10%), łški i nieużytki wraz z zabudową rekreacyjną (55%) i osiedla ludzkie (15%). Jezioro jest silnie wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Znajduje się tu sześć ośrodków wypoczynkowych, dwa pola namiotowe oraz bardzo liczna zabudowa indywidualna. Do jeziora dopływa rzeka Łaźna Struga, Gawlik (pośrednio, poprzez jezioro Ułówki), cieki bez nazwy łącząc je z jeziorami Krzywe Oleckie, Zawadzkie i Sikory oraz kilka o charakterze rowów melioracyjnych (m.in. doprowadzające wodę z oczyszczalni ścieków typu Ekoflox osiedla Chojniak. Odpływ (rzeka Ełk) położony w południowej części łączy jezioro z jeziorem Straduńskim.

Niosące duży ładunek biogenów dopływy powodują wzrastającą eutrofizację jeziora. Dlatego też zostało ono zakwalifikowane do III klasy czystości. Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 8 m głębokości. Od 9 m następuje spadek temperatury wody i skok tlenowy. Od 12 metra do dna sięga całkowicie pozbawiony tlenu hypolimnion (ok. 30% dna). Stwarza to niekorzystne warunki żerowania w profundalu.

Naczyniowa roślinność wynurzona porasta wąskim, poprzerywanym pasem ok. 73% linii brzegowej. Wśród niej dominuje trzcina pospolita, rzadziej pałka wąsko- i szerokolistna i sit, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 7% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających jest rzadka i reprezentowana głównie przez grążel żółty, grzybień biały i rdestnicę pływającą. Roślinność zanurzona zajmuje 11% powierzchni jeziora. Dominują ramienice, rdestnice przeszyta i połyskująca oraz moczarka kanadyjska. Rzadziej występują rogatek i wywłócznik.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sielawa, sieja, karaś

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 2 620 000 szt.
Szczupak narybek jesienny - 25 kg.
Karp kroczek - 1 030 kg
Węgorz narybek - 25 kg
Jaź narybek jesienny - 20 kg
Sum dwulatek - 50 kg
Sielawa wylęg - 3 350 000 szt.
Sielawa narybek letni - 370 000 szt.
Sieja narybek letni - 55 000 szt.
Sieja wylęg - 624 000 szt.
Płoć narybek jesienny - 99 kg
Karaś kroczek - 2 000 kg
Jaź narybek - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 5     10 5 8 40
Szczupak wylęg [tys. szt.] 400 395 240 400 360 425 2220
Szczupak nar. jesienny [tys. szt.] 25   10       35
Sieja narybek letni [tys. szt.] 55           55
Sieja wylęg [tys. szt.]         25   25
Sielawa wylęg [tys. szt.] 720 3294 3500 4870 4950 3750 21804
Sielawa narybek letni [kg] 35           35
Karp kroczek [kg] 76   120 20     216
Sum kroczek [kg]   50 30       80
Płoć narybek jesienny [tys. szt.] 99           99


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »