Jeziora i rzeki

Jezioro
Mrozy
Powierzchnia
11,8 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Mrozy położone jest w gminie Ełk, 7 km w kierunku południowo wschodnim od miasta, na szerokości geograficznej 53°48,6', długości geograficznej 22°26,8' i wysokości nad poziom morza 121,1 m. Jezioro leży na cieku Regielnica, łączącym jezioro Regielskie z Selmentem Wielkim

Ogólna charakterystyka
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1989 roku wynosi 11,6 ha natomiast wg danych geodezyjnych 11,8 ha. Jezioro ma kształt owalny, lekko wydłużony. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 1700 m, co daje współ-czynnik rozwoju linii brzegowej 1,41, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Głębokość maksymalna wynosi 8 m, średnia - 4,2m. Dno zbiornika łagodne, lekko opadające do leżącego prawie centralnie głęboczka. Ciek Regielnica wpływa w części południowej zbiornika, wypływa w północnej.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (50% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (20 %) oraz tereny rekreacyjne (30%). Brzeg w części południowo - wschodniej wysoki, w pozostałej - niski, odkryty.

Wysoki brzeg pokryty lasem ograniczający działanie wiatrów oraz dopływ biogenów ze zlewni wpływają ujemnie na warunki tlenowe w głębszych warstwach jeziora w okresach stagnacji. Górna warstwa wody dobrze nagrzana i natleniona sięga do 6 m głębokości. Poniżej występuje płytki metalimnion o gradiencie temperatury 2,20C/m. Równolegle następuje spadek zawartości tlenu do wartości zerowych w najgłębszej partii jeziora. Powierzchnia dna nieczynnego jest jednak niewielka i nie ma istotnego wpływu na warunki bytowania ryb. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 1,3 m.

Roślinność jest dobrze rozwinięta. Roślinność wynurzona porasta całą linię brzegową. Dominuje trzcina pospolita. Występują też - sit dwudzielny, tatarak i pałka wąskolistna. Roślinność wynurzoną reprezentują rdestnica pływająca i grążel żółty; zanurzoną, której zasięg określony jest izobatą 2,5 m - rogatek i moczarka kanadyjska.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, okoń, lin, płoć, leszcz, jaź, karaś

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 27 000 szt.
Jaź narybek - 10 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 3 10 6 10 10 10 49
Karp kroczek [kg]     17       17


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »