Jeziora i rzeki

Jezioro
Ogródek
Powierzchnia
54,64 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Ogródek (Kraksztyn)położone jest na terenie gminy Orzysz, obok wsi Klusy i Ogródek, na szerokości geograficznej 53°48,1', długości geograficznej 22°06,7' i wysokości nad poziomem morza - 121,2 m. Zbiornik leży na ciekach bez nazwy łączącymi go z jeziorem Druglin Duży, Lipińskim i Kaleń. Powierzchnia lustra wody aktualnych danych geodezyjnych 54,64 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro, silnie wydłużone, ma kształt litery S, z dużą zatoka w części południowej. Długość maksymalna wynosi 2150 m, a szerokość 250 m.Długość linii brzegowej osiąga 5600 m i daje wskaźnik rozwoju 2,22, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 8,4 m, a głębokość średnia 2,8 m. Dno piaszczysto - żwirowe w strefie przybrzeżnej i ławicy, z 20 cm warstwą mułu w partiach niższych.W południowo - wschodniej części zbiornika wpadają dwa cieki - z jeziora Druglin Duży i Lipińskiego. Do jeziora doprowadza też wodę kilka rowów melioracyjnych. W północnej części znajduje się odpływ do jeziora Kaleń.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i pola uprawne (70%) oraz osiedla ludzkie i zabudowa rekreacyjna (30%). Wpływa to eutrofizująco na ekosystem jeziorny. Stan czystości jeziora odpowiada III klasie czystości, zbliżając się niektórymi parametrami do wody pozaklasowej, co jest efektem stałego dopływu zanieczyszczeń ze zlewni. W okresie zimowym istnieje realne zagrożenie przyduchą. Zależne jest to jednakże głównie od zawartości tlenu w wodach dopływających.

Roślinność wynurzona jest bardzo uboga. Wąski jej pas występuje w małych skupiskach na 50% linii brzegowej (16% dna). Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Rzadziej występuje sitowie i tatarak. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona występuje na 35% powierzchni zbiornika tworząc miejscami gęste łąki. Najliczniej występują wywłócznik, rdestnica przeszyta, ramienice, rogatek i moczarka.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, karaś, leszcz, płoć, karp

Zarybienia 2000-2005:
szczupak wylęg żerujący - 234 000szt sandacz narybek letni - 76 000szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]           1 1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 25 30 30 40 45 45 215
Szczupak narybek jesienny [kg]           6 6
Sandacz nar. jesienny [tys. szt.]           5 5
Karp kroczek [kg]     20       20
Karaś narybek jesienny [kg]       8     8
Sum kroczek [kg]     10       10
Płoć narybek jesienny [kg]         20   20


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »