Jeziora i rzeki

Jezioro
Regielskie
Powierzchnia
107,0 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Regielskie położone jest na terenie gminy Ełk, w kierunku południowo - wschodnim 5 km od miasta Ełk nad wsią Regiel i Regielnica, na szerokości geograficznej 53°47,7', długości geograficznej 22°26,5' i wysokości nad poziomem morza - 121,4 m. Zbiornik leży na cieku Regielnica łączącym go z jeziorem Mrozy i Selment Wielki. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1965 roku wynosi 96,6 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 107,0 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużony, z dużą zatoką w części północno - zachodniej. Długość maksymalna jeziora wynosi 1550 m, a szerokość 1050 m. Długość linii brzegowej osiąga 6450 m i daje wskaźnik rozwoju 1,85, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 11,0 m, a średnia głębokość3,9 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie w północnej części jeziora. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60 % linii brzegowej), pastwiska, łąki i nieużytki (ok. 35 %) oraz osiedla ludzkie (ok. 5 %). Jezioro posiada kilka niewielkich dopływów o charakterze rowów melioracyjnych oraz niewielki ciek łączący je z jeziorem Szlam. Rowami spływają do jeziora zanieczysz-czenia z pól uprawnych i wsi. Odpływ nadmiaru wód jeziora Regielskiego następuje poprzez ciek Regielnica łączący je z jeziorem Mrozy. Dno przy brzegu i ławicy jest piaszczysto - żwirowe, poza ławicą - pokryte niewielką warstwą mułu. Na jeziorze jest jedna wyspa o pow. 0,1 ha.

Położenie w odkrytym terenie sprawia, że istnieją dobre warunki do mieszania się wody. W górnej warstwie istnieje dobrze nagrzany i natleniony epilimnion sięgający do 4 m. Poniżej - płytki, słabo natleniony metalimnion. Cały hypolimnion poniżej izobaty 5 jest całkowicie pozbawiony tlenu, a tym samym wyłączony z żerowania (28% dna) W okresie zimy, mimo ubytków tlenu w najgłębszych warstwach wody istnieje dostateczna ilość miejsc zimowania ryb i nie ma zagrożenia przyduchami zimowymi. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność Krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest niska i nie przekracza 0,7 m, co jest efektem postępującej eutrofizacji zbiornika. Niewielki zasięg penetracji promieni słonecznych w głąb powoduje koncentrację procesów produkcyj-nych fitoplanktonu w płytkich warstwach przypowierzchniowych i ogranicza występowanie roślinności zanurzonej.

Roślinność wynurzona rozmieszczona jest wzdłuż brzegów prawie na całej linii brzegowej (ok. 20 ha - 18% powierzchni dna). Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna tworzące w wielu miejscach gęste skupiska. Rzadziej występują - sit i tatarak. Niekorzystnym zjawiskiem jest niszczenie dna i roślinności wynurzonej przez właścicieli działek rekreacyjnych, urządzających dzikie plaże. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały, grążel żółty i rdestnica pływająca. Roślinność zanurzona tworzy niezbyt gęste łąki na obszarze ok. 12 ha. Reprezentowana jest przez rdestnice - przeszytą i połyskującą, moczarkę kanadyjską, wywłócznik oraz rogatek.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, okoń, sum, karp, lin, płoć, leszcz, jaź, karaś

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 308 000 szt.
Szczupak narybek jesienny - 350 kg
Sum dwulatek - 33 kg
Sandacz narybek letni - 150 000 szt.
Karp kroczek - 450 kg
Węgorz narybek - 2 kg
Karaś kroczek - 1 100 kg
Jaź narybek - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 2     5 0,5   7,5
Szczupak wylęg [tys. szt.] 40 40 40 55 70 75 320
Szczupak narybek jesienny[kg]     5     5 10
Sandacz narybek letni [tys. szt.] 5     41 28 14 88
Lin narybek jesienny [kg]     10     15 25
Karaś narybek jesienny [kg]     10     10 20
Okoń narybek jesienny [kg]     25       25
Karp kroczek [kg]     26       26
Sum kroczek [kg]       15     15


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »