Jeziora i rzeki

Jezioro
Rostki
Powierzchnia
65,05 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Rostki położone jest w odległości 5 km od miejscowości Klusy wkierunku północno - zachodnim, na terenie gminy Orzysz, obok wsi Rostki,na szerokości geograficznej 53°48,5', długości geograficznej 22°04,05'i wysokości nad poziomem morza - 120,7 m.Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów wg.. aktualnych danych geodezyjnych 65,05 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro jest silnie wydłużone. Jego długość maksymalna wynosi 2600 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga 6300 m i daje wskaźnik rozwoju 2,18, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 20,1 m, a średnia 4,7 m. Silnie urozmaicone (wskaźnik głębokości - 0,22) dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto - kamienne. Powierzchnia dna w zagłębieniach pokrywa mała warstwa mułu sięgająca do 30 cm grubości. Jezioro bogate jest w liczne wypłycenia, górki podwodne, zagłębienia i baseny.

Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią grunty orne, pastwiska (65%),lasy (15%) i osiedla ludzkie (20%). Nadmienić należy, że w ostatnich latach przeważającą część ziemi sprzedano pod zabudowę rekreacyjną. Jezioro ma dwa dopływy - cieki z jeziora Kaleń i Przykop. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się położonym w jego północno - zachodniej części ciekiem do jeziora Orzysz.

Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas na około 50% linii brzegowej jeziora. Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej tatarak. Wśród roślinności zanurzonej (25% dna) najliczniej występują moczarka, wywłócznik, ramienice i rdestnica przeszyta, a wśród makrofitów pływających grążel żółty i grzybień biały.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, lin, leszcz, płoć, jaź

Zarybienia 2000-2005:
szczupak wylęg żerujący - 210 000 szt
sandacz narybek letni - 125 000 szt

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Sum kroczek [kg]       7     7
Węgorz narybek [kg] 1       0,5 1 2,5
Sandacz narybek letni [tys. szt.]       10 15   25
Szczupak wylęg [tys. szt.] 25 30 30 35 40 45 205
Szczupak narybek jesienny [kg]       15     15
Lin kroczek [kg]       10     10
Karp kroczek [kg]       30     30
Płoć narybek jesienny [kg]       38     38


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »