Jeziora i rzeki

Jezioro
Sawinda Mała
Powierzchnia
36,41 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Sawinda Mała położone jest koło wsi Jeziorowskie w gminie Stare Juchy, na szerokości geograficznej 53°54,49', długości geograficznej 22°12,7', wysokości nad poziom morza 125,5 m, 3 km na południowy zachód od Starych Juch. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 29,6 ha natomiast wg danych geodezyjnych 36,41 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma owalny kształt. Długość maksymalna - 850 m, szerokość - 450 m. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 2500 m, co daje współczynnik rozwoju linii brzegowej 1,3, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta.

Jezioro jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 4,6 m, a głębokość średnia 2,0 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą torfu i mułu za wyjątkiem niewielkich piaszczystych łach w części wschodniej. Brzegi jeziora są niskie. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (10% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (20%), lasy i tereny zadrzewione (70%). Jezioro nie posiada stałych dopływów. Odpływ wód następuje okresowym ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Ułówki. W okresie letnim nie tworzy się uwarstwienie termiczno - tlenowe. Cała masa wody jest dobrze nagrzana i natleniona. Poniżej przedstawiono wyniki analiz termiczno-tlenowych wykonanych 16 sierpnia 2009 roku. W okresie długotrwałej pokrywy lodowej i braku dopływów, zdarzają się deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej wynosi około 3,0 m..

Jezioro Sawinda Mała jest zbiornikiem, w którym proces starzenia się jest daleko zaawansowany. Powoduje to silne zarastanie jeziora. Roślinność występuje na ok. 81% powierzchni dna, w tym 13% zajmuje roślinność wynurzona a 68% - zanurzona. Wśród roślinności wynurzonej dominuje trzcina pospolita, rzadziej - tatarak oraz pałka wąsko- i szerokolistna , otaczając zwartym, średnio szerokim pasem, brzegi. Z roślin o liściach pływających występuje nielicznie grążel i osoka aloesowata. Roślinność zanurzona - rogatek, wywłócznik, ramienica - tworzą na dnie gęste, rozległe łąki podwodne. Podstawowym czynnikiem rzutującym na gospodarkę rybacką zbiornika są deficyty tlenowe zagrażające rybostanowi w okresie zimowym.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 9 500 szt.
Karp narybek - 32 kg

Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »