Jeziora i rzeki

Jezioro
Sawinda Wielka
Powierzchnia
226,8 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Sawinda Wielka (Duża) położone jest w kierunku północno zachodnim w odległości 9 km od miasta Ełk, niedaleko wsi Woszczele, na szerokości geograficznej 53°52,6', długości geograficznej 22°13,7' i wysokości nad poziomem morza - 124,6 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 224,8 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 226,8 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt rynny o kierunku osi północ - południe z przewężeniem w części środkowej. Jego długość maksymalna wynosi 3570 m, a szerokość 960 m. Długość linii brzegowej osiąga 10200m (razem z wyspami) i daje wskaźnik rozwoju 1,92, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta. Na jeziorze są dwie wyspy o łącznej powierzchni 1,0 ha. Jezioro jest stosunkowo płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 9,5 m, a średnia głębokość 4,7 m. W części południowej i północnej występują wypłycenia o głębokości do jednego metra. Dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto - żwirowe. Powierzchnia dna poniżej 5 m głębokości pokryta jest warstwą mułu o miąższości od 30 do 70 cm.

Do zbiornika dopływają wody z pobliskich jezior Grabnik i Żabiniec oraz rejonu wsi Czerwonka i Królowa Wola. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się w kierunku jeziora Woszczelskiego. Brzegi jeziora są niskie, z nielicznie tylko występującymi skarpami. W przeważającej części otoczone jest lasami. Na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Suwałkach w 1997 roku jezioro zostało zakwalifikowane do II klasy czystości. Nad jeziorem znajdują się dwa osiedla domków rekreacyjnych i dwa pola namiotowe. Jezioro nie posiada punktowych zrzutów ścieków. Nad zbiornikiem na stale bytuje stado ok. 80 szt. kormorana czarnego.

W okresie letnim wykształca się uwarstwienie termiczno tlenowe. Stosunkowo wysoka temperatura z niewielkimi spadkami, zdecydowanie przyspiesza w okresie letnim procesy rozkładu, powodując spadek zawartości tlenu uniemożliwiający życie ryb już od 5 metra. Ogranicza to bazę pokarmową, wpływając ujemnie na tempo wzrostu starszych roczników leszcza. Przezroczystość wody mała - widzialność krążka Secchiego - 1,8 m. Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas wzdłuż linii brzegowej jeziora i wysp (15% dna). Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej tatarak, i pałka wąskolistna. Wśród roślinności zanurzonej (11% dna) najliczniej występują rdestnice, moczarka, wywłócznik i rogatek, a wśród makrofitów pływających grążel żółty, grzybień biały i osoka aloesowata.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum, karp, lin, karaś, sieja, płoć, jaź, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 555 000 szt.
Sieja wylęg - 50 000 szt.
Sandacz narybek letni - 289 000 szt.
Węgorz narybek - 7 kg
Karp kroczek - 476 kg
Karaś kroczek - 300 kg
Karaś narybek jesienny - 55 kg
Okoń narybek jesienny - 65 kg
Jaź narybek jesienny - 60 kg
Lin narybek jesienny - 15 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 2     4 3 5 14
Szczupak wylęg [tys. szt.] 100 60 50 100 90 150 550
Szczupak nar. jesienny [kg]   90       50 140
Lin narybek [kg] 15 45       105 165
Sandacz narybek letni [tys. szt.] 69   170     35 274
Karaś narybek [kg] 55         5 60
Karp kroczek [kg] 96   100   77 20 293
Sum kroczek [kg]     30       30
Okoń narybek [kg] 65       29,5 5 99,5


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »