Jeziora i rzeki

Jezioro
Szóstak Duży
Powierzchnia
490,05 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Szóstak Duży położone jest w odległości 5 km od miejscowości Stare Juchy w kierunku północnym, obok wsi Czarnówka, Orzechowo i Szczecinowo, na szerokości geograficznej 53°58', długości geograficznej 22°9' i wysokości nad poziomem morza - 127,8 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1961 roku wynosi 500,1 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 490,05 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro Szóstak Duży położone jest w odległości 5 km od miejscowości Stare Juchy w kierunku północnym, obok wsi Czarnówka, Orzechowo i Szczecinowo, na szerokości geograficznej 53°58', długości geograficznej 22°9' i wysokości nad poziomem morza - 127,8 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1961 roku wynosi 500,1 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 490,05 ha. Jezioro jest silnie wydłużone. Jego długość maksymalna wynosi 6500 m, a szerokość 1300 m. Długość linii brzegowej osiąga 23125 m (razem z wyspami) i daje wskaźnik rozwoju 2,91, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Na jeziorze jest osiem wysp o łącznej powierzchni 10,6 ha.

Jezioro jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 28,4 m, a średnia 9,0 m. Brzegi jeziora są strome, a ławica wąska. Dno jeziora zarówno w strefie przybrzeżnej jak i ławicy piaszczysto - kamienne. Powierzchnia dna w zagłębieniach pokrywa mała warstwa mułu sięgająca do 30 cm grubości. Jezioro bogate jest w liczne wypłycenia, górki podwodne, zagłębienia i baseny. Powierzchnia zlewni całkowitej jest niewielka (23,7 km2), co wpływa na małą intensywność wymiany wody (10%). Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią grunty orne (50%), pastwiska i nieużytki (30%) i osiedla ludzkie (30%). Nadmienić należy, że w ostatnich latach dużą część ziemi sprzedano pod zabudowę rekreacyjną. Jezioro ma kilka niewielkich dopływów (m.in. z jeziora Szóstak Mały) o charakterze rowów melioracyjnych. Odpływ wód ze zbiornika odbywa się położonym w jego południowej części się ciekiem do jeziora Ślepieniec i Ułówki.

Jezioro jest podatne na degradację. Stan czystości jeziora odpowiada II klasie czystości, jednak wartości zbliżone są do III klasy. Nad zbiornikiem na stale bytuje stado ok. 400 szt. kormorana czarnego. W okresie letnim wykształca się układ stratyfikacji tlenowej. Średnio ciepły i dość dobrze natleniony epilimnion sięgał 7 metra. Poniżej (7 - 10 m) występował rozbudowany metalimnion przechodząc w ciepły i całkowicie pozbawiony tlenu hypolimnion, którego objętość sięgała ok. 25% objętości zbiornika. Powierzchnia dna pozbawionego tlenu w okresie stratyfikacji wynosi ponad 45%, co poważnie ogranicza żerowiska profundalu. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,8 m.

Naczyniowa roślinność wodna występuje w niewielkich skupiskach, tworząc wąski, poprzerywany pas wzdłuż linii brzegowej jeziora i wysp (4,3% dna). Dominują trzcina pospolita i sit pospolity rzadziej pałka wąskolistna. Wśród roślinności zanurzonej (15,3% dna) najliczniej występują moczarka i wywłócznik rzadziej jaskier, ramienice i rdestnica połyskująca, a wśród makrofitów pływających grążel żółty i grzybień biały.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sielawa, sieja

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 1 785 000 szt.
Sandacz narybek letni - 701 000 szt.
Karp kroczek - 2 520 kg
Węgorz narybek - 14 kg
Jaź narybek jesienny - 20 kg
Sum dwulatek - 50 kg
Sielawa wylęg - 600 000 szt.
Sielawa narybek letni - 246 000 szt.
Sieja narybek letni - 80 000 szt.
Sieja wylęg - 982 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 6     5 2 5 18
Szczupak wylęg [tys. szt.] 250 270 150 280 360 270 1580
Sieja wylęg [tys. szt.] 150 55 130 70 60 80 545
Sieja narybek letni [tys. szt.]     9,5       9,5
Sielawa wylęg [tys. szt.]     600 990 1200 1550 4340
Karp kroczek [kg]   120   70     190
Sum kroczek [kg]   50   30     80


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »