Jeziora i rzeki

Jezioro
Zawadzkie
Powierzchnia
96,63 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Zawadzkie położone jest w gminie Stare Juchy, obok wsi Zawady, 8 km od Starych Juch, na szerokości geograficznej 53°56,4', długości geograficznej 22°14,2' i wysokości nad poziomem morza - 125,8 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 96,2 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 96,63 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro składa się z owalnej i płytkiej części północnej oraz mniejszej i głębszej, oddzielonej wąskim przesmykiem, części południowej i posiada wyspę o powierzchni 0,5 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 1750 m, a szerokość 675 m. Długość linii brzegowej osiąga 5900 m i daje wskaźnik rozwoju 1,7, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta.

Jezioro nie jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 9,7 m, a średnia głębokość 2,7 m. Dno silnie urozmaicone (wsk. głębokości - 0,28) muliste, jednak występują niewielkie partie piaszczyste. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60% linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok.10%) i osiedla ludzkie (30%), co niekorzystnie wpływa na proces eutrofizacji. Jezioro jest silnie wykorzystywane turystycznie. Do jeziora wpada kilka okresowo czynnych dopływów o charakterze rowów melioracyjnych. Odpływ łączy je z jeziorem Laśmiady.

Jezioro Zawadzkie ma wodę odpowiadającą III klasie czystości, przy czym część południowa jest bardziej zanieczyszczona. Dość ciepły i dobrze natleniony epilimnion sięga 5 metrów głębokości. Poniżej występuje płytki metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury wynoszącym 4,00C/m. Równolegle występuje spadek zawartości tlenu do wartości śladowych.

Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest niska i nie przekracza 1,3 m, świadcząc o daleko posuniętym procesie eutrofizacji zbiornika. Roślinność wynurzona jest uboga (12,6% powierzchni dna) zarówno pod względem ilościowym jak i składu gatunkowego. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej występuje pałka wąskolistna, sit i skrzypy. Z roślin o liściach pływających - pojedyńczo grążel żółty. Roślinność zanurzona zajmuje około 26% powierzchni i jest reprezentowana przez wywłócznik, moczarkę, rdestnice i ramienice. W ostatnim czasie obserwuje się przyspieszony proces zarastania dna.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, karaś, lin, leszcz, jaź, płoć,

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 248 000 szt.
Węgorz narybek - 1kg
Sum dwulatek - 80 kg
Karaś kroczek - 300 kg
Sandacz narybek letni - 84 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 1       0,5   1,5
Szczupak wylęg [tys. szt.] 40 35 30 40 90 75 270
Sandacz narybek letni [tys. szt.]   34     15   49
Sum kroczek [kg]   20         20


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »