Jeziora i rzeki

Wykaz rzek i kanałów Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach w 2011 roku


I. Wody krainy pstrąga:

 

granica od - do

Odcinek rz.
Czarnej Hańczy

od mostu drog. w miejscowości Turtul do mostu drog. w Sobolewie

przynęty sztuczne

Odcinek rz.
Rospudy

od piętrzenia w Raczkach do j. Necko - Rospuda

przynęty sztuczne


II. Rzeki w obwodach rybackich łącznie z jeziorami:

Odcinek Kanału
Jeglińskiego

od mostu drog. Jeglin - Szczechy
do ujścia do jez. Roś

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz. Pisy

od jez. Roś do mostu kolejowego
w Piszu

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Dziękałówka

od mostu w miejsc. Bemowo Piskie
do ujścia do jez. Roś

zgodnie z regulaminem PZW

7 odcinków rz. Sapiny

pomiędzy jeziorami

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz. Wilkus

od mostu drog. Zdory - Kwik
do jez. Białoławka

zgodnie z regulaminem

Odcinek rz. Wilkus

od jez. Białoławka do jez. Kocioł

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz. Wilkus

od jez. Kocioł do jez. Roś

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Orzysza

od jez. Orzysz do mostu drog.
w miejscowości Grzegorze

zgodnie z regulaminem PZW

Kanał Orzysz

na całej długości

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Nidka

od ujścia z jez. Nidzkiego do
mostu drog. w Dybówku

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz. Ełk

od jazu w m. Straduny do
jazu w m. Nowa Wieś Ełcka

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Blizna

na całej długości

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Szczeberka

na całej długości

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz. Netta

od jez. Necko do śluzy i mostu w Augustowie ( ul. 29 Listopada)

zgodnie z regulaminem PZW

Odcinek rz.
Klonownica

od jez. Necko do mostu drogowego Suwałki-Augustów

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Bludzia

od jez. Przerośl do mostu drogowego Żytkiejmy-Przerośl

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Połomska
Młynówka

od wypływu z jez. Ostrów do do jej ujscia do rz. Łaźna Struga

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Rospuda

od jeziora Kamienne do piętrzenia w Raczkach

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Marycha

od połączenia z Rzeką Czarną do mostu drogowego Babańce -Klejwy

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Gołdapa

od jez. Gołdap do pierwszego mostu drogowego w Gołdapi

zgodnie z regulaminem PZW

Kanał Niegociński

od jez. Tajty do mostu drogowego Giżycko-Wilkasy

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Węgorapa

od jez. Mamry do połączenia z ciekiem Kanał Młyński łącznie

zgodnie z regulaminem PZW

Rzeka Lega

od mostu drogowego w m. Lenarty do mostu drogowego w m. Kleszczewo

zgodnie z regulaminem PZW