Zezwolenia i zasady amatorskiego połowu ryb na 2011 rok

Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach |» Zobacz zezwolenia GJ w Ełku

Zrzeszeni w PZW cena(zł) dopłaty cena(zł)
Wszystkie jeziora normalna 240 Trolling - do wsz. jezior 120
Wszystkie jeziora ulga 50% 120 Trolling - do wsz. jezior ulga 50% 60
Wszystkie jeziora ulga 75% 60 Trolling - do wsz. jezior ulga 75% 30
Jedno jezioro normalna 180 Trolling - jedno jezioro 90
Jedno jezioro ulga 50% 90 Trolling - jedno jez. ulga 50% 45
Jedno jezioro ulga 75% 45 Trolling - jedno jez. ulga 75% 22,50
Jedno jezioro socjalna 60    
Jedno jezioro soc. ulga 50% 30    
Jedno jezioro soc. ulga 75% 15    
Niezrzeszeni
Wszystkie jeziora 400 Trolling - wszystkie jez. 200
Jedno jezioro 310 Trolling - jedno jez. 155
 
Opłaty okresowe cena(zł) dopłaty cena (zł)
1 - dniowa 18 Trolling - 1-dniowa 9
3 - dniowa zrzeszeni w PZW 38 Trolling - 3-dniowa zrzeszeni 19
3 - dniowa niezrzeszeni 44 Trolling - 3-dniowa niezrzeszeni 22
7 - dniowa zrzeszeni w PZW 70 Trolling - 7-dn. zrzeszeni 35
7 - dniowa niezrzeszeni 100 Trolling - 7-dn. niezrzeszeni 50
14 - dniowa zrzeszeni w PZW 110 Trolling - 14-dn. zrzeszeni 55
14 - dniowa niezrzeszeni 150 Trolling - 14-dn. niezrzeszeni 75
30 - dniowa zrzeszeni w PZW 150 Trolling - 30-dn. zrzeszeni 75
30 - dniowa niezrzeszeni 200 Trolling - 30-dn. niezrzeszeni 100
TROLLING - dopłata 50% do opłaty podstawowej

Zasady wędkownia:
 1. Wędkujących obowiązuje Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW z wyjątkami:
  1. wędkowanie z łodzi dozwolone jest od 01 maja do końca roku. Obowiązuje zakaz wędkowania z łodzi w porze nocnej, tj. w okresie od 1 godziny po zachodzie słońca do jednej godziny przed wschodem słońca;
  2. połów metodą trollingu wymaga dopłaty do opłaty podstawowej - całorocznej lub okresowej.
 2. Opłaty całoroczne obejmują okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011r.
 3. Opłaty całoroczne na wszystkie jeziora, jak i opłaty okresowe, upoważniają do połowu na wszystkich wodach Gospodarstwa z wyłączeniem łowiska specjalnego, na którym obowiązują odrębne opłaty licencyjne i regulamin wędkowania.
 4. Opłaty całoroczne na jedno jezioro upoważniają do połowu na rzekach, ciekach bezpośrednio łączących się z danym jeziorem (odpływ, dopływ).
 5. Opłaty okresowe i całoroczne, za wyjątkiem opłaty socjalnej, upoważniają do połowu z łodzi, spinningu.
 6. Do opłat okresowych nie stosuje się ulg.
 7. Opłata socjalna upoważnia do połowu wyłącznie z brzegu na jednym jeziorze lub rzece bez prawa użycia spinningu. Opłata socjalna przysługuje młodzieży do lat 18, emerytom (mężczyźni po 65 roku życia, kobiety po 60 roku życia), inwalidom całkowicie niezdolnym do pracy.
 8. Za okres jednego dnia uważa się czas od godz.0.00 do godz.24.00. Opłaty 3, 7, 14 i 30 dniowe dotyczą kolejno następujących po sobie dni.
 9. Do opłat całorocznych, dla wszystkich członków PZW, stosuje się następujące ulgi:
  • Członek Honorowy PZW oraz członek do lat 16 - 100%
  • odznaczony złotą odznaką PZW z wieńcami - 75%
  • odznaczony srebrną i złotą odznaką PZW oraz członek PZW do lat 18 - 50%
  • Na terenie działania Gospodarstwa opłaty przyjmują wytypowane Urzędy Pocztowe, sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie.
 10. Wykaz wód, na które obowiązują powyższe opłaty w załączeniu (bez łowiska specjalnego jeziora Wiartel - Przylasek).
 11. Na terenie działania Gospodarstwa opłaty przyjmują wytypowane sklepy wędkarskie, skarbnicy kół PZW (wg wykazu), Zakłady Rybackie w Olecku, Suwałkach, Węgorzewie i Rucianem-Nidzie. Opłat okresowych 1 i 3 - dniowych dokonywać można także wykupując zezwolenie poprzez stronę internetową www.pzw.suwalki.com.pl z zaznaczeniem okresu, którego dotyczy opłata. Do wędkowania na podstawie e-zezwolenia konieczne jest posiadanie w czasie połowu:
  • wydruku potwierdzenia przelewu z zaznaczeniem danych wędkującego i terminu połowu,
  • druku e-zezwolenia, pobranego ze strony internetowej Gospodarstwa.
 12. Wędkujacych na wodach Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach obowiązuje prowadzenie rejestru połowu ryb wydawanego razem z zezwoleniem.
 13. Na łowisko specjalne j.Wiartel-Przylasek obowiązują oddzielne opłaty i regulamin.