Jeziora i rzeki

Jezioro
Kaleń
Powierzchnia
7,53 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Kaleń położone jest koło wsi Ogródek w gminie Orzysz, 3 km na północ od wsi Klusy, na cieku łączącym jeziora Ogródek i Rostki. Powierzchnia lustra wody na wg aktualnych danych geodezyjnych 7,53 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt owalny i jest płytkie. Jego maksymalna głębokość wynosi 2,6 m, a średnia 1,6 m.. Cała powierzchnia dna ma łagodne spadki i pokryta jest grubą warstwą osadów dennych. Brzegi jeziora są strome. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie. W okresie letnim nie tworzy się uwarstwienie termiczno - tlenowe, a dopływająca ze zlewni woda powoduje, że cała masa wody jest dobrze nagrzana i natleniona. Poniżej przedstawiono wyniki analiz termiczno-tlenowych wykonanych 20 sierpnia 2000 roku. W okresie zimowym, ze względu na duże przypływy, nie występują deficyty tlenowe powodujące śnięcia ryb.

Naczyniowa roślinność wodna jest uboga pod względem ilościowym jak i gatunkowym. Roślinność wynurzona zajmuje ok. 15% powierzchni dna, ciągnąc się wąskim pasem wzdłuż całej linii brzegowej. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej tatarak. Z roślin o liściach pływających występuje grzybień, grążel i rdestnice. Roślinność zanurzona, (50% dna ) reprezentują ramienice, moczarka, wywłócznik i rdestnica przeszyta.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, węgorz, lin karaś, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
szczupak wylęg żerujący - 210 000 szt

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 3 5 3 5 6 7 29


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »