Jeziora i rzeki

Jezioro
Kaleń
Powierzchnia
65,90 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Kępno położone jest na terenie poligonu, w gminie Orzysz, 3 km na południe od wsi Klusy, na szerokości geograficznej 53°46,2', długości geograficznej 22°06,6' i wysokości nad poziomem morza - 122 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 65,0 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 65,90 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro jest wydłużone, rynnowe. Długość maksymalna jeziora wynosi 2600 m, a szerokość 550 m. Długość linii brzegowej osiąga 6300 m i daje wskaźnik rozwoju 2,18, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 19,0 m, a średnia 6,4 m. Stoki zbiornika prawie na całej długości linii brzegowej są strome i wąskie. Dno piaszczysto żwirowe, z niewielkiej grubości osadem w głębszych partiach, urozmaicone (wsk. głębokości - 0,33).

Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy. Do zbiornika dopływa ciek bez nazwy łącząc go z jeziorem Kępno Małe. Odpływ położony w południowo - wschodniej części łączy jezioro z Kanałem Kozielskim. Otoczenie lasem ogranicza mieszanie się wody. W okresie letnim wytwarza się stratyfikacja termiczno tlenowa. Górny, dobrze nagrzany i natleniony epilimnion sięga tylko do 4 m głębokości. Poniżej występował rozbudowany metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury 30C/m, obejmujący warstwę od 4 do 10 m. Następuje tu gwałtowny spadek temperatury i zawartości tlenu do 0,0 mg/l. Hypolimnion jest zimny i całkowicie odtleniony. Stwarza to niekorzystne warunki żerowania w profundalu (ok. 35% niedostępnego dna). Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego jest wysoka i wynosi 3,5 m.

Naczyniowa roślinność wynurzona porasta wąskim, poprzerywanym pasem linię brzegową. Wśród niej dominuje trzcina pospolita, rzadziej skrzyp i sit, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 4% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających jest rzadka i reprezentowana głównie przez grążel żółty i rdestnicę pływającą. Roślinność zanurzona zajmuje 10% powierzchni jeziora. Dominują moczarka kanadyjska i wywłócznik. Rzadziej występują ramienice, rdestnice przeszyta i połyskująca oraz rogatek.

Pogłowie ryb
Szczupak, okoń, węgorz, sieja, lin, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 162 000 szt.
Sieja wylęg - 160 000 szt

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]           1 1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 25 30 30 40 45 55 225
Szczupak narybek jesienny [kg]       10     10
Karaś narybek jesienny [kg]       4     4
Płoć narybek jesienny [kg]       24     24


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »