Jeziora i rzeki

Jezioro
Krzywe Oleckie
Powierzchnia
186,37 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Krzywe Oleckie położone jest w gminie Świętajno, obok wsi Krzywe, 13 km na zachód od Ełku, na szerokości geograficznej 53°57,0', długości geograficznej 22°19,0' i wysokości nad poziomem morza - 125 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1958 roku wynosi 178,7 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 186,37 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużonej rynny. Ma jedną niewielką wyspę o powierzchni 0,1 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 4885 m, a szerokość 730 m. Długość linii brzegowej osiąga 12650 m i daje wskaźnik rozwoju 2,67, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 29,7 m, a średnia 10,2 m. Dno piaszczysto kamienne, z niewielkiej grubości osadem w głębszych partiach, urozmaicone (wsk. głębokości - 0,34). Posiada szereg głęboczków i wypłyceń. Stoki misy jeziornej są bardzo strome, co w znacznym stopniu utrudnia połowy.

Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy (15%), grunty orne (20%), łąki, nieużytki (55%) i osiedla ludzkie (10%). Jezioro zaczyna być wykorzystywane do celów rekreacyjnych, co w przyszłości może mieć wpływ na jakość wody i roślinność brzegową. Jezioro zasilane jest kilkoma niewielkimi, okresowymi dopływami. Woda z jeziora odpływa ciekiem bez nazwy do jeziora Laśmiady. Kształt jeziora i zgodna z kierunkiem wiejących większą część roku wiatrów jego główna oś sprzyja mieszaniu wody. Podczas stagnacji letniej występuje uwarstwienie termiczno - tlenowe Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 5 m głębokości. Od 6 m następuje spadek temperatury wody i skok tlenowy. Stosunkowo ciepły hypolimnion stwarza dogodne warunki żerowiskowe. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego jest wysoka i wynosi 5,0 m.

Naczyniowa roślinność wynurzona porasta wąskim, poprzerywanym pasem całą linię brzegową. Wśród niej dominuje trzcina pospolita, rzadziej pałka wąsko- i szerokolistna i sit, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 12% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających jest rzadka i reprezentowana głównie przez grążel żółty, grzybień biały i rdestnicę pływającą. Roślinność zanurzona zajmuje 17% powierzchni jeziora. Porasta całkowicie dno w części zachodniej, w pozostałych - skupiskowo wzdłuż brzegów. Dominują ramienice, rdestnice przeszyta i połyskująca oraz moczarka kanadyjska. Rzadziej spotykamy rogatka i wywłócznik.

Pogłowie ryb
szczupak, węgorz, sum, okoń, karp, lin, leszcz, jaź, płoć, sieja, sielawa

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 375 000 szt.
Węgorz narybek - 1 kg
Sielawa wylęg - 2 410 000 szt.
Sieja wylęg - 280 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 1         2 3
Szczupak wylęg [tys. szt.] 75 50 50 65 70 90 400
Sielawa wylęg [tys. szt.]       510 500 1000 2010
Sum kroczek [kg]   30         30


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »