Jeziora i rzeki

Jezioro
Lepaki Małe
Powierzchnia
9,81 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Lepaki Małe położone jest w gminie Ełk, 5 km w kierunku zachodnim od miasta w pobliżu wsi Lepaki Małe, na szerokości geograficznej 53°49,7', długości geograficznej 22°14,4' i wysokości nad poziomem morza - 122,0 m. Zbiornik leży na cieku bez nazwy łączącym jeziora Dębniak i Sunowo.

Ogólna charakterystyka
Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 9,5 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 9,81 ha. Jezioro jest owalne. Długość maksymalna jeziora wynosi 445 m, a szerokość 285 m. Długość linii brzegowej osiąga 1095 m i daje wskaźnik rozwoju 1,0, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta. Zbiornik nie jest głęboki. Jego maksymalna głębokość wynosi 8,8 m, a średnia głębokość 4,6 m. Dno muliste, z niewielkimi partiami piaszczystymi.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne, pastwiska i łąki co niekorzystnie wpływa na proces eutrofizacji. W zachodniej części południowo - zachodniej zbiornika istnieje dopływ z jeziora Lepaki Duże, we wschodniej - odpływ do jeziora Sunowo.

Dość wyraźne uwarstwienie termiczne i tlenowe w okresie stagnacji letniej świadczy o słabym mieszaniu się wody. Epilimnion sięga do 3 m. Na 4-5 m znajdują się termo- i oksyklina. Poniżej 4 m wyraźnie ochładza się woda a zawartość tlenu spada do 0 mg/l, co wyłącza z żerowania 49% dna, uniemożliwiając wytworzenie silnej populacji ryb związanych z głębszymi partiami dna - głównie starszymi rocznikami leszcza. Przezroczystość wody mierzona jako widzialność krążka Secchiego wykonana w szczycie stagnacji letniej jest niska i nie przekracza 1,3 m, świadcząc o daleko posuniętym procesie eutrofizacji zbiornika.

Roślinność wynurzona jest uboga zarówno pod względem ilościowym jak i składu gatunkowego. Dominuje trzcina pospolita, rzadziej manna mielec, sit i tatarak a powierzchnię występowania szacuje się na 12,6% powierzchni. Z roślin o liściach pływających występuje pojedyńczo grążel żółty. Roślinność zanurzona zajmuje tylko 4,2% powierzchni i jest reprezentowana głównie przez moczarkę.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, karp, lin, karaś, płoć, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 29 000 szt.
Sandacz narybek letni - 3 000 szt.
Karp kroczek - 100 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 3 3 3 5 5,5 7 26,5
Sandacz narybek letni [tys. szt.]           7 7
węgorz narybek [kg]           0,5 0,5
Sum kroczek [kg]     5       5


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »