Jeziora i rzeki

Jezioro
Mleczówka Duża
Powierzchnia
83,26 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Mleczówka Duża położone jest w kierunku północno-zachodnim - 15 km od miasta Ełk w pobliżu wsi Skomack Wielki, na wysokości 122,6 m nad poziomem morza. Zbiornik leży na cieku bez nazwy - dopływie jeziora Orzysz. Powierzchnia lustra wody wg aktualnych danych geodezyjnych 83,26 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro jest kształtu owalnego, lekko tylko wydłużone w kierunku północnym. Długość maksymalna jeziora wynosi 1350 m, a szerokość 700 m. Długość linii brzegowej osiąga 3800 m i daje wskaźnik rozwoju 2,47, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest dobrze rozwinięta.

Jezioro jest stosunkowo głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi18,8 m, a średnia głębokość 5,1 m. Najgłębsze miejsce położone jest prawie centralnie przy południowo - wschodniej części brzegu. Spadki głębokości od brzegu aż do 10 m, głębokości łagodne i dość regularne z lekko zaznaczonym skokiem misy jeziorowej na głębokości od 1 do 2,2 m. Powierzchnia dna w strefie przybrzeżnej i na ławicy piaszczysto - żwirowa, poza ławicą pokryta małej miąższości warstwą mułu.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pola uprawne (około 60 % linii brzegowej), pastwiska i łąki (ok. 40 %). Zlewnię głównego dopływu stanowią w 70% lasy i 30% łąki i grunty orne. W północnej części zbiornika istnieją dwa niedużej wielkości dopływy - jeden okresowy łączący jezioro z jeziorem Mleczówka Mała oraz ciek bez nazwy doprowadzający wodę ze zlewni zasadniczej. W południowej części zlokalizowany jest odpływ łączący jezioro z jeziorem Orzysz.

Roślinność wynurzona występuje wąskim pasem wzdłuż całej linii brzegowej zajmując około 8% całej powierzchni dna. Z roślin o liściach pływających występują pojedyńczo grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona sięga 2 m głębokości zajmując około 15% powierzchni. Najczęściej występują moczarka kanadyjska, wywłócznik oraz rdestnice - przeszyta i połyskująca.

Pogłowie ryb
Szczupak, sandacz, okoń, sieja, leszcz, płoć, lin

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 240 000 szt.
Sandacz narybek letni - 125 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]       0,5 0,5   1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 35 40 40 40 45 50 250
Szczupak nar. jesienny [kg]   10   12   10 32
Lin narybek [kg]       7   7 14
Lin kroczek [kg]   10         10
Karaś kroczek [kg]   35         35
Karaś narybek [kg]       10     10
Karp kroczek [kg]       30   15 45
Sum kroczek [kg]   20   10   1 31
Węgorz narybek [kg]       0,5 0,5   1
Okoń nar. jesienny [kg]       24   2 26


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »