Jeziora i rzeki

Jezioro
Przekop
Powierzchnia
11,87 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Przykop położone jest na terenie gminy Orzysz, w odległości 4 km od wsi Klusy w kierunku północno - zachodnim. Leży 121,0 m n.p.m., na 53o47,8' szerokości geograficznej i 22o05,6' długości geograficznej. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1964 roku wynosi 12,5 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 11,87 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt owalny, wydłużony. Jego głębokość maksymalna wynosi17,0 m, a średnia - 5,1 m. Dno urozmaicone (wskaźnik głębokości - 0,3) - posiada dwa zagłębienia. Muliste, a w strefie przybrzeżnej i ławicy żwirowato - piaszczyste. Stoki jeziora z gwałtownymi spadkami, ławica wąska. Jezioro osiąga maksymalną długość 850 m, a szerokość 275 m, co daje wydłużenie 3,1. Długość linii brzegowej wynosi 2000 m. Z wyżej wymienionych danych wynika, że linia brzegowa jest przeciętnie rozwinięta (współczynnik rozwoju linii brzegowej - 1,6). Zbiornik otaczają lasy. Do jeziora w części południowej wpada okresowy, śródleśny ciek. Odpływ w kierunku północnym do jeziora Rostki.

W okresie letnim w jeziorze wykształca się układ stratyfikacji termicznej, który trwa od czerwca do końca września. Śródleśne położenie ogranicza działanie wiatru, a tym samym mieszanie się wody. Epilimnion o wyrównanej temperaturze i dobrze natleniony sięga 4 m. Metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury 20C i dość dobrymi warunkami tlenowymi - 10 m. Beztlenowy hypolimnion zajmuje niewielką powierzchnię dna (13%) i nie ma większego wpływu na warunki bytowe ryb.

Roślinność wynurzona (trzcina, sitowie) wąskim pasem porasta 70% długości linii brzegowej. Roślinność zanurzona uboga (8% dna) to głównie wywłócznik, ramienice, rogatek, moczarka i rdestnica przeszyta. Rzadko występuje też grążel żółty.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, karp, lin, leszcz, płoć

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 16 000 szt.
Karp kroczek - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 5 5 5 7 8 10 40


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »