Jeziora i rzeki

Jezioro
Rogale Małe
Powierzchnia
15,12 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Rogale Małe położone jest koło wsi Rogale, na szerokości geograficznej 53°51,6', długości geograficznej 20°11,3' i wysokości nad poziom morza 133,2 m. Jezioro leży na cieku bez nazwy, odpływie jeziora Rogale Wielkie,15 km od miasta Ełk. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 12,3 ha natomiast wg danych geodezyjnych 15,12 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt półksiężyca Jest mocno wydłużone. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 2100 m, co daje wspóczynnik rozwoju linii brzegowej 1,7, a zatem linia brzegowa jest słabo rozwinięta. Dno zbiornika jest mocno zróżnicowane - 3 głęboczki. Powoduje to, że ławica przybrzeżna jest wąska, a zbocza strome. Dno w strefie przybrzeżnej piaszczysto - żwirowe, poza ławicą - muliste. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą lasy (65% długości linii brzegowej), pola uprawne (15 %) oraz łąki i pastwiska (20 %). W części północno zachodniej zlokalizowany jest dopływ z jeziora Rogale Wielkie. Wielkość dopływu uzależniona jest od opadów w zlewni.

Położenie jeziora w kotlinie, las oraz mała powierzchnia eliminuje działanie wiatrów, co wpływa negatywnie na warunki termiczno - tlenowe. W okresie stagnacji letniej powstaje uwarstwienie termiczno - tlenowe, które z powodu deficytów tlenowych wyłącza z żerowania znaczne powierzchnie dna. Górna warstwa wody dobrze nagrzana i natleniona sięga do 4 m głębokości. Poniżej, warstwę metalimnionu , cechuje raptowny spadek zawartości tlenu do wartości śladowych. Nad dnem mieści się zimny i całkowicie odtleniony hypolimnion o miąższości 12 m, a powierzchnia dna objętego jego zasięgiem wynosi 32% powierzchni zbiornika. Złe warunki żerowiskowe w profundalu odbijają się ujemnie na warunkach bytowych starszych roczników leszcza i płoci. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,2 m.

Roślinność wodna wynurzona jest uboga. Jej skupiska porastają ok. 40% linii brzegowej (ok. 16% ogólnej powierzchni). W pasie oczeretów otaczającym nieprzerwanie zachodnią część jeziora występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny oraz sitowie jeziorne. W części zachodniej pas oczeretów występuje w ograniczonym zasięgu i jest bardzo wąski. Z roślin o liściach pływających występują nielicznie - grążel żółty i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się prawie na całej powierzchni zachodniej części jeziora, a na wschodniej do izobaty 2,0. Spotkać tu można różne gatunki rdestnic, moczarkę kanadyjską, wywłócznik i ramienice. Ogólną powierzchnię roślinności zanu-rzonej szacuje się na 35 % powierzchni zbiornika.

Pogłowie ryb
Szczupak, okoń, węgorz, sum, sieja, leszcz, płoć, karp, lin

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 50 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 10 10 5 8 8 15 56


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »