Jeziora i rzeki

Jezioro
Rogale Wielkie
Powierzchnia
32,25 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Rogale Wielkie położone jest 15 km od miasta Ełk nad wsią Rogale, na szerokości geograficznej 53°50,9', długości geograficznej 22°10,4' i wysokości nad poziomem morza - 135,3 m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 31,7 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 32,25 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużony. Długość maksymalna jeziora wynosi 1475 m, a szerokość 280 m. Długość linii brzegowej osiąga 2850 m i daje wskaźnik rozwoju 1,43, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta.

Jezioro jest dość głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 22,1 m, a średnia głębokość 7,2 m. W części północnej jeziora spadki głębokości od brzegu łagodne i dość regularne z szerszą ławicą, w pozostałej - spadki strome a ławica przybrzeżna wąska. Dno w strefie przybrzeżnej piaszczysto żwirowe, poza ławicą pokryte małej miąższości warstwą mułu.

Bezpośrednie otoczenie jeziora, które stanowią wzniesienia, wpływa niekorzystnie na cyrkulację wody. Południowo - zachodnie brzegi to wieś Rogale z silną zabudową turystyczną, wschodnia - nieużytki. W północnej części zbiornika istnieje okresowy dopływ łączący go z jeziorem Rogaliki oraz jeszcze jeden doprowadzający okresowo wodę z terenów leśnych i pastwisk. W części południowo - wschodniej znajduje się odpływ do jeziora Rogale Małe. Wielkość przepływu jest uzależniona od wielkości opadów.

Jezioro położone jest w zagłębieniu, co warunkuje słabą cyrkulację wody. Podczas stagnacji letniej występuje długotrwałe uwarstwienie termiczno - tlenowe. Brak tlenu występujący od 6 m wyłącza z produkcji znaczną powierzchnię dna. Górna, dobrze nagrzana i natleniona warstwa wody sięga tylko do 4 m głębokości. Metalimnion (4 - 10 m) charakteryzuje raptowny spadek zawartości tlenu do ilości śladowych na 10 m. Hypolimnion, ze stosunkowo niską temperaturą, jest całkowicie pozbawiony tlenu, co wyłącza ok. 37% dna z produkcji. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,3 m.

Naczyniowa roślinność wodna jest uboga zarówno pod względem ilościowym (nieduże skupiska zajmujące 20% linii brzegowej) jak i składu gatunkowego. Wśród roślinności szuwarowej dominuje trzcina pospolita, pałka wąskolistna, rzadziej tatarak, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 3-4% powierzchni jeziora. Wśród roślinności zanurzonej najliczniej występują ramienice, rdestnice i moczarka, wśród makrofitów pływających grążel żółty. Powierzchnię jej występowania szacuje się na 2,5 ha (8% dna).

Pogłowie ryb
Szczupak, okoń, węgorz, sum, sieja, leszcz, płoć, karp, lin

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 114 000 szt
Sum dwulatek - 21 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]       0,5 0,5   1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 15 20 20 30 35 40 160


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »