Jeziora i rzeki

Jezioro
Sunowo
Powierzchnia
180,39 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Sunowo położone jest w gminie Ełk, 1 km na zachód od miasta, na szerokości geograficznej 53°50', długości geograficznej 22°17,1' i wysokości nad poziomem morza - 121m. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1958 roku wynosi 176,3 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 180,39 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużonej, wzdłuż osi wschód - zachód, rynny z dużą zatoką w części północnej i dwoma niewielkimi wyspami. Długość maksymalna jeziora wynosi 5070 m, a szerokość 610 m. Długość linii brzegowej osiąga 13105 m i daje wskaźnik rozwoju 2,78, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Jezioro jest głębokie. Jego maksymalna głębokość wynosi 20,6 m, a średnia 9,3 m. Dno urozmaicone (wsk. głębokości - 0,45). Za wyjątkiem zachodniej części (grubość osadów do 90 cm grubości), do głębokości 10 m dno jest na ogół twarde. W głębszych partiach zamulone, z miąższością osadów nie przekraczającą 50 cm. Bezpośrednie otoczenie jeziora stanowią lasy (15%), grunty orne (20%), łąki, nieużytki, osiedla ludzkie (65%). Jezioro jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Działki letniskowe zlokalizowane są prawie wzdłuż całej linii brzegowej. Dodatkowo we wsi Bartosze znajduje się ośrodek kempingowy, a we wsi Chrzanowo - osiedle domków letniskowych (240 domków). Wpływa to przyspieszająco na eutrofizację zbiornika. Jezioro zasilane jest kilkoma dopływami. Największe z nich to dopływ z jeziora Woszczelskiego, z jeziora Lepaki Małe, spod miejscowości Siedliska i Bartosze. Szczególnie te ostatnie niosą ze sobą duży ładunek biogenów. Woda z jeziora odpływa poprzez jaz do jeziora Ełckiego. Średnią wielkość odpływu szacuje się 6 500 000 m3 rocznie.

Kształt jeziora i zgodna z kierunkiem wiejących większą część roku wiatrów jego główna oś sprzyja intensywnemu mieszaniu wody. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 3,1 m. Naczyniowa roślinność wynurzona występuje w niewielkich skupiskach. Zarasta wąskim pasem ok. 60% linii brzegowej. Wśród roślinności szuwarowej dominuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, sit, rzadziej tatarak i skrzyp, a powierzchnię jej występowania szacuje się na 4,5% powierzchni jeziora. Roślinność o liściach pływających występuje głównie w zachodniej części jeziora gdzie zarasta całą wypłyconą zatokę. Dominują grążel żółty, grzybień biały, rdestnica pływająca i osoka aloesowata. Roślinność zanurzona zajmuje 17% powierzchni jeziora. Porasta całkowicie dno w części zachodniej, w pozostałych - skupiskowo wzdłuż brzegów. Dominują rdestnice przeszyta i połyskująca oraz moczarka kanadyjska. Rzadziej spotykamy rogatka, wywłócznik i ramienice.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, węgorz, sum, karp, boleń, lin, karaś, sieja, sielawa, płoć, jaź, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 527 000 szt.
Sieja narybek letni - 124 000 szt.
Węgorz narybek - 2 kg
Karp kroczek - 1 710 kg
Jaź narybek jesienny - 60 kg
Boleń narybek jesienny - 20 kg
Sum dwulatek - 48 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg]         1   1
Szczupak wylęg [tys. szt.] 70 50 65 80 90 90 445
Sielawa wylęg [tys. szt.]       500 200 900 1600
Karp kroczek [kg] 710     50   20 780
Okoń narybek jesienny [kg]           5 5
Sum kroczek [kg]       20     20


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »