Jeziora i rzeki

Jezioro
Szlam
Powierzchnia
9,7 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro położone jest koło wsi Regiel. Leży na cieku bez nazwy, dopływie jeziora Regielskiego, 6 km od miasta Ełk w kierunku południowo-wschodnim. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1984 roku wynosi 6,56 ha natomiast wg danych geodezyjnych 9,7 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt okrągły. Jest typowym przykładem jeziora zanikającego w wyniku silnego procesu eutrofizacji i zarastania. Jego maksymalna głębokość wynosi 1,8 m, a głębokość średnia 1 m. Dno zbiornika słabo urozmaicone z bardzo głęboką warstwą osadów dennych. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą osiedla ludzkie (30% długości linii brzegowej), pola uprawne, łąki i pastwiska (70 %). Małą powierzchnię zlewni tworzą pola uprawne, łąki i pastwiska. Jezioro posiada jeden niewielki, okresowy dopływ o charakterze rowu melioracyjnego. Odpływ wód następuje ciekiem bez nazwy łączącym je z jeziorem Regielskim. W zbiorniku nie wykształca się uwarstwienie termiczno - tlenowe, a mała głębokość i odkryte brzegi powodują szybkie i intensywne nagrzewanie się i mieszanie wody. Zimą, przy długo utrzymującej się pokrywie lodowo - śnieżnej występują deficyty tlenowe powodujące przyduchy.

Roślinność wodna wynurzona jest bujnie rozwinięta. W pasie oczeretów otaczającym nieprzerwanie cały pas przybrzeżny występuje trzcina pospolita, pałka wąsko- i szerokolistna, skrzyp bagienny, sitowie jeziorne, turzyce i tatarak zwyczajny. Z roślin o liściach pływających występują grążel żółty, grzybień biały, osoka aloesowata i rdestnica połyskująca. Roślinność zanurzona znajduje się na całej powierzchni dna, tworząc zwarty dywan z ramiennic.

Pogłowie ryb
szczupak, okoń, karp, lin, płoć, leszcz, karaś

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 7 000 szt.

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Szczupak wylęg [tys. szt.] 1 1 5 8 5 7 27


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »