Jeziora i rzeki

Jezioro
Ułówki
Powierzchnia
264,82 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Ułówki położone jest na terenie gminy Stare Juchy, 5 km w kierunku południowym od Starych Juch, obok wsi Gorło, Laszmiady i Jeziorowskie, na szerokości geograficznej 53°58,0', długości geograficznej 22°09,0' i wysokości nad poziomem morza - 127,8 m. Zbiornik leży na ciekach bez nazwy łączącym je z jeziorem Laśmiady, Rekąty i Ślepieniec. Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1960 roku wynosi 261,0 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 264,82 ha.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt wydłużony. Posiada kilka zatok i jedną wyspę o powierzchni 0,7 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 4350 m, a szerokość 1150 m. Długość linii brzegowej (razem z wyspą) osiąga 15975 m i daje wskaźnik rozwoju 2,44, co świadczy, że linia brzegowa jeziora jest silnie rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 25,5 m, a głębokość średnia 9,1 m. Dno mocno zróżnicowane, posiada wiele zagłębień i wypłyceń. Piaszczysto - żwirowe, 20 cm warstwą mułu w partiach najniższych. W zachodniej części, zbiornik łączy się z jeziorem Rekąty, w północno zachodniej wpada ciek z jeziora Ślepieniec, w zachodniej - okresowy ciek z jeziora Sawinda Mała. Do jeziora doprowadza wodę kilka rowów melioracyjnych. We wschodniej części znajduje się odpływ do jeziora Laśmiady. Wymiana wody w jeziorze wynosi ok. 158% objętości w ciągu roku. Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i nieużytki (5%), pola uprawne 15%, teren zadrzewiony (20%) oraz osiedla ludzkie - trzy wsie i liczna zabudowa rekreacyjna (60%). Wpływa to eutrofizująco na ekosystem jeziorny.

Stan czystości jeziora odpowiada III klasie czystości, zbliżając się niektórymi parametrami do wody pozaklasowej, co jest efektem stałego dopływu zanieczyszczeń w latach poprzednich. W okresie letnim wykształca się uwarstwienie termiczno - tlenowe. Średnio ciepły i dobrze natleniony epilimnion sięga do 6 m głębokości. Poniżej występuje metalimnion o maksymalnym gradiencie temperatury wynoszącym 3,10C, stopniowo przechodzący w ciepły i całkowicie odtleniony hypolimnion. Wysokie, strome brzegi utrudniają mieszanie wody przez wiatr. Powierzchnia określona izobatą 7 stanowi ok. 50% dna. Świadczy to o bardzo złych warunkach żerowania w profundalu. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 1,5 m.

Roślinność wynurzona jest bardzo uboga. Wąski jej pas występujący wzdłuż prawie całej linii brzegowej zajmuje 6% powierzchni zbiornika. Większe skupiska występują przy odpływie i w zatoce "Kociołek" (dopływ z jeziora Rekąty). Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna. Rzadziej występuje sitowie i tatarak. Niekorzystnym zjawiskiem jest niszczenie dna i roślinności wynurzonej przez właścicieli działek rekreacyjnych, urządzających dzikie plaże.

Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały i grążel żółty. Roślinność zanurzona występuje na 10% powierzchni zbiornika i zarasta głównie zatoki. Najliczniej występują wywłócznik, rzadziej rdestnica przeszyta, ramienice, rogatek i moczarka.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, węgorz, sum, okoń, karp, lin, karaś, leszcz, jaź, płoć

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 1 170 000 szt.
Sandacz narybek letni - 915 000 szt.
Karaś kroczek - 500 kg
Węgorz narybek - 4 kg
Jaź narybek jesienny - 50 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 4     2   5 11
Szczupak wylęg [tys. szt.] 120 155 60 155 150 155 795
Sandacz narybek letni [tys. szt.] 347 71         418
Okoń narybek jesinny [kg]           10 10
Karp kroczek [kg]           17 17
Sum kroczek [kg]     50       50


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »