Jeziora i rzeki

Jezioro
Woszczelskie
Powierzchnia
156,97 ha
Zarząd
GJ

Położenie jeziora
Jezioro Woszczelskie położone jest na terenie gminy Ełk, 8 km w kierunku północno - zachodnim od miasta Ełk, nad wsią Woszczele i Małkinie, na szerokości geograficznej 53°50,9', długości geograficznej 22°14,8' i wysokości nad poziomem morza - 124,5 m. Zbiornik leży na cieku bez nazwy łączącym go z jeziorem Sunowo i Sawinda Wielka.

Powierzchnia lustra wody na podstawie pomiarów batymetrycznych wykonanych w 1959 roku wynosi 172,6 ha, natomiast wg aktualnych danych geodezyjnych 156,97 ha. Tak znaczna różnica powierzchni wynika z obniżenia poziomu zwierciadła wody o około 1 metr w wyniku przeprowadzonych prac melioracyjnych.

Ogólna charakterystyka
Jezioro ma kształt nieregularny. W jeziorze znajduje się jedna wyspa o powierzchni 7,1 ha. Długość maksymalna jeziora wynosi 2635 m, a szerokość 1215 m. Długość linii brzegowej (razem z wyspą) osiąga 8375 m i daje wskaźnik rozwoju 1,55, co świadczy, iż linia brzegowa jeziora jest przeciętnie rozwinięta. Maksymalna głębokość wynosi 10,6 m, a średnia głębokość 3,4 m. Zbiornik jest więc stosunkowo płytki (powierzchnia dna poniżej 5 m wynosi tylko 25% powierzchni). Dno przy brzegu i ławicy jest piaszczysto - żwirowe, poza ławicą - pokryte niewielką warstwą mułu.

Bezpośrednie otoczenie jeziora tworzą pastwiska, łąki i nieużytki (5%), teren zadrzewiony (50%) oraz osiedla ludzkie - dwie wsie i liczna zabudowa rekreacyjna (45%). Wpływa to eutrofizująco na ekosystem jeziorny. Zlewnia jeziora odwadniana jest przez sieć cieków i rowów melioracyjnych, z których największym jest dopływ z jeziora Sawinda Wielka. Do mniejszych cieków należą dopływ z jeziora Zielonego, z rejonu Małkiń i Lepaków Małych. Woda odpływa do jeziora Sunowo.

W okresie letnim nie wykształca się uwarstwienie termiczne. Położenie w odkrytym terenie sprawia, że istnieją dobre warunki do mieszania się wody. Jezioro jest dobrze nagrzewane w całej masie a powierzchnia dna nieczynnego stosunkowo niewielka, co stwarza dobre warunki do żerowania. Przezroczystość wody mierzona widzialnością krążka Secchiego wynosi 2,5 m. Roślinność wynurzona rozmieszczona jest wzdłuż brzegów prawie na całej linii brzegowej. Gatunkami dominującymi są trzcina pospolita i pałka wąskolistna tworzące w wielu miejscach gęste skupiska oraz sit porastający wyspowo w płytszych partiach zbiornika . Rzadziej występuje tatarak. Niekorzystnym zjawiskiem jest niszczenie dna i roślinności wynurzonej przez właścicieli działek rekreacyjnych, urządzających dzikie plaże. Z roślin o liściach pływających występują najczęściej grzybień biały, grążel żółty, rdestnica pływająca i osoka aloesowata.

Roślinność zanurzona występuje na 50% powierzchni, tworząc miejscami gęste łąki. Reprezentowana jest przez rdestnice - przeszytą i połyskującą, moczarkę kanadyjską, wywłócznik, rogatek oraz ramienice.

Pogłowie ryb
szczupak, sandacz, okoń, węgorz, sum, karp, lin, karaś, płoć, jaź, leszcz

Zarybienia 2000-2005:
Szczupak wylęg żerujący - 488 000 szt.
Sandacz narybek letni - 75 000 szt.
Węgorz narybek - 1 kg
Karaś kroczek - 1 000 kg
Jaź narybek jesienny - 40 kg
Sum dwulatek - 34 kg

Zarybienia 2005-2010:

Gatunek i sortyment materiału 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Razem
Węgorz narybek [kg] 1       3 3 7
Szczupak wylęg [tys. szt.] 65 55 50 110 75 100 455
Karp kroczek [kg]       50   30 80
Okoń narybek jesienny [kg]           5 5
Sum kroczek [kg]       10     10


Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »