Jeziora i rzeki

Jezioro
Sumowo
Powierzchnia
93 ha

Położenie jeziora: gmina Bakałarzewo

Ogólna charakterystyka

  • powierzchnia lustra wody - 89 ha
  • głębokość maksymalna - 22 m
  • głębokość średnia - 10 m
  • długość - 3,4 km
Zbiornik ma kształt wydłużony. Rozciąga się z południowego-wschodu na północny zachód. Dno twarde, piaszczyste. Przez jezioro, z północy-J.Głębokie na południe -J. Okrągłe przepływa rzeka Rospuda. Akwen ma linię brzegową średnio rozwiniętą. Roślinność wynurzona (trzcina pospolita, sitowie jeziorowe) tworzy nieliczne skupiska.

Ichtiofauna:
Jezioro można zaliczyć do typu leszczowego. Ryby takie jak: leszcz, płoć, lin mają dobre warunki do wzrostu i żerowania. Z ryb drapieżnych występuje tu w dużych ilościach szczupak, okoń i węgorz, a od niedawna również sum. Wędkarzom polecana jest przede wszystkim część północna jeziora, gdzie licznie gromadzą się ryby przy dopływie rzeki Rospuda. Najlepsze wyniki mają tu wędkarze łowiący na żywca.

Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »