Jeziora i rzeki

Jezioro
Szurpiły
Powierzchnia
89 ha

Jezioro objęte jest w całości ochroną rezerwatową
Położenie jeziora: na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Ogólna charakterystyka

  • powierzchnia lustra wody - 89 ha
  • głębokość maksymalna - 46,8 m
  • długość - 2 km
Jezioro składa się z trzech wyraźnie widocznych części: głównego plosa, płytkiej , wąskiej części pod nazwą Jodel i zatoki pod nazwa Targowisko położonej za przewężeniem w zachodniej części jeziora. Zatoka Jodel jest otoczona wysokimi wzniesieniami. Od głównej części jest odgrodzona wypłyceniem przegrodzonym wyspą o powierzchni 0,7 ha. Linia brzegowa jest dobrze rozwinięta i urozmaicona. Ze zbiornika wypływa stały ciek w północnej jego części.

Ichtiofauna:
W jeziorze występują następujące gatunki ryb: sieja, sielawa, stynka, troć jeziorowa, szczupak , okoń, węgorz, sum, leszcz, płoć, wzdręga, krąp i inne. Bardzo licznie występuje tu troć jeziorowa, która jest dosyć łatwa do złowienia i osiąga przyzwoitą wielkość, warto tu "zapolować" na szczupaka i okonia. Zimą wędkarze powinien tu złowić ładne okazy siei.

Zasady połowu ryb -zobacz »

Zezwolenia

zobacz »

Zaopatrzenie

zobacz »